Önemli Duyuru
Tarih: 21.04.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 2899

31.03.2011 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 6217 sayılı “Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” Madde 13- 492 sayılı Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “A – Mahkeme Harçları” bölümünün “Hukuk ve ticaret davalarıyla, idarî davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde” başlığında yer alan “Hukuk” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ceza” ibaresi eklenmiş, “IV. Temyiz ve itiraz harçları” kısmı başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanunun (2) sayılı Tarifesinin “II – Maktu harçlar” bölümünün (11) numaralı bendine “miras taksim mukaveleleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mirasçılık belgesi,” ibaresi eklenmiştir.

“IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları:
a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                 90 TL
b) Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                    40 TL
c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında                                                90 TL
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge
idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda                                50 TL
e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu
başvurularında                                                                                                      50 TL
f) Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu
başvurularında                                                                                                      20 TL
g) İdarî yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son
karara karşı itirazen yapılacak başvurularda                                                20 TL
h) İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda 20 TL”
harç alınmasına karar verilmiştir.
           Yasa uygulamada özellikle ceza davaları yönünden sorunlar çıkaracaktır. Önceki uygulamada ceza davalarında temyiz harcı alınmıyordu. Bu uygulama ile ceza davalarında da 40 TL harç alınacaktır. Özellikle CMK uyarınca rasen müdafi atanan avukat arkadaşlarımızın zaten yetersiz olan ücretlerinin bir kısmını da herhangi bir disiplin ve ceza soruşturmasına maruz kalmamak için harç olarak yatıracakları tartışmasızdır.
            Barolara ve Türkiye Barolar Birliği yönetimine düşen görev derhal çalışma başlatmak ve bu harcı kaldırtmaktır. Kaldırana kadar da “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”e eklenecek bir madde ile ceza davalarındaki temyiz harcı “zorunlu gider” kapsamında görülmeli ve resen tayin edilen avukata ödenmelidir. Ödemelerin oldukça gecikmesi gerçeği karşısındaUyap’tan yararlanılmalı, temyiz anında bu gider Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında kurulacak iletişimle derhal ödenmeli, avukat sorumluluktan ve bu sorumluluğun getirdiği stresten kurtarılmalıdır. CMK zaten bir angaryadır. Bu da tuzu biberi olmamalıdır. 

                                                                     16 Nisan 2011, Av. M. Haşim MISIR

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mart 2019><<
Mart 2019
 PSÇPCCP
925262728123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031
141234567

25.03.2019
AV. MUSTAFA YENTÜR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.