BARO BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

G Ü N D E M

 

 

      A)  Baromuz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Baro Başkanı ve Baro Organlarının seçimi; 13 Ekim 2018 günü saat 10.00 da Elazığ Adalet Sarayı Konferans salonunda yapılacaktır. Yeterli Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı ile Baro Başkanı ve Baro Organlarının seçimi 20.10.2018 günü; saat 10.00 da . Elazığ Adalet Sarayı Konferans salonunda yapılacaktır.

 

    B) Bu Toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından, 1136 sayılı yasanın 86. maddesi uyarınca Baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarı olan ( 140,00 YTL)  para cezası verileceği tebliğ olunur. 

 

  C) Genel Kurul Gündemi aşağıya çıkartılmış olup; Toplantıya ve seçimlere katılmanızı diler saygılar sunarım.

 

 

                                                                        Av. Adnan DEMİR     

                                                               BARO BAŞKANI

 

 

 G Ü N D E M                            .

1- Açılış ,saygı duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

2- Divan Kurulu Seçimi

3- Faaliyet Raporunun Okunması

4-Baro Başkan Adaylarının Konuşması 

5- Denetleme Kurulunun Raporunun Okunması

6- Yönetim Kurulunun ibrası oylaması

7- 2019-2020 Yılları kesenek, stajyer ve baroya yeni kayıt aidatlarının Tespiti

 ve tahmini bütçesinin oylanması

8- Dilek ve Temenniler

9- Seçimler  ( Baro Başkanı ve Baro Organlarının seçimi )