ÖNEMLİ DUYURU

Elazığ Valiliği Defterdarlık muhasebe müdürlüğünün 10/11/2017 tarihli ve 39803550-000-12300 sayılı ekte gönderilen eğitim yazısında, Muhasebat Genel Müdürlüğünce 01/01/2018 tarihinde tüm kamu kurumlarında Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi kullanılmaya başlanacağından, proğrama dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Elazığ Defterdarlığınca sistem hakkında eğitim verilmiştir.

Elazığ Defterdarlığınca, Adliyemiz İdari İşler Müdürlüğünde görevli olup sistemi kullanacak personele 12/12/2017 tarihinde verilen eğitim kapsamında, 01/01/2018 mali yılı itibariyle kullanılmakta olan harcama yönetim sistemi yerine Bütünleşik Maliye Yönetim Sistemi kullanılacağından Baro Başkanlığınızca CMUK ödemeleri Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslimi gerçekleştirilen evraklar hususunda;

1- CMUK da görevlendirilen Avukatların ödemeye esas Baronuza teslim etmiş oldukları hiçbir evrak da zımbalama işlemi yapmamaları,

2- Çok sayfalı ifade ve duruşma tutanaklarında sadece zabıtların ilk ve son sayfalarının eklenerek gereksiz kağıt kullanılmaması, işlemlerin süratle yerine getirilmesi amaçlanmakta ve tüm zabıtların aslı ve aslı gibidir onaylı olmalarının sağlanması ,

3- Gerek Soruşturma gerek ise Kovuşturma görevlendirmelerine ilişkin Baro görevlendirme yazılarının eklenmesi,

4- Ödemeye esas, Avukatlarca gerek CMUK gerek ise yol beyanlarına ilişkin düzenlenen serbest meslek makbuzlarının 1(bir) adet fotokopisinin eklenmesi,

5- Adliye dışında gidilen kolluk ve olay yeri ifadelerine ilişkin, Avukatlarca düzenlenen Yol gider beyanına dosya no, ifadesine katılan tarafın Ad ve Soyadı ile yapılan masrafın muhakkak suretle beyanda belirtilmesi, beyanın avukat tarafından imzalanması, beyana başkaca evrak eklenmesine (ifade,tutanak vb.)

6- Toplam hak edişi 2.000.00 TL ve üstü olan Avukatların son 10 (on) gün içinde almış oldukları Vergi Borcu Yoktur yazılarını ayrıca ödemeye esas belgelerine eklemeleri,

7- Her bir avukat yönünden, ödemeye esas vermiş oldukları tüm evrakların(sorgu,ifade, duruşma tutanakları, yol beyanları, baro görevlendirme yazıları ve serbest meslek makbuzları ile borcu yoktur yazılarının)taranarak cd veya flash bellek ortamında Baronuzca da Cumhuriyet Başsavcılığımız İdari İşler Müdürlüğüne teslimleri gerekmektedir.

Yukarıda sıralanan maddeler , bahsi geçen BMY sistemine geçiş için gerekli olup, yapılacak ödemelerde sorunsuz, seri ve doğru işlem yapılması amaçlanmakta, belirtilen hususları taşımayan avukat evraklarının incelemeye tabi tutulmayarak iade edileceğinin ve bildirilen eksiklikler tamamlanmayana kadar ödeme işlemi gerçekleştirilmeyeceğinin bilinmesi hususu,