CMK KOMİSYONU
CMK Komisyonu

                                                       BAŞKAN:         Av. Kudreddin ŞAHİN

                                                                                  Av. Uğur AYKAÇ

                                                                                  Av. Yakup GÜÇLÜ