DURUŞMALARIN ERTELENMESİ
Tarih: 30.03.2020| Okunma Sayısı: 2657

TUTUKLU VE ACİL İŞLER HARİCİNDEKİ İLK DERECE ADLİ VE İDARİ YARGI MERCİLERİ İLE BAM VE BİM'DEKİ DURUŞMA, MÜZAKERE VE KEŞİFLER 30 NİSAN 2020(DAHİL) TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİR.

HSK'NUN 30 MART 2020 TARİHLİ KARARI :

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURUL KARARI

Esas No

Karar No

2020/

Karar Tarihi

30/03/2020

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu 6087 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile 30/03/2020 tarihinde toplandı.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre, 100’den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk durumu; "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış. ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Söz konusu hastalığın ülkemizde de görülmesi üzerine, salgın riskinin ortadan kaldırılması ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile idari izin ve sair hususlara ilişkin çeşitli tedbirlerin alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, ülke çapında salgın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında;

-Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak riskleri önlemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun adli makamlarca değerlendirilmesi,

-Doğrudan açık ceza infaz kurumuna gelen ve geldiginde ceza süresi itibariyle hemen denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabilecek hükümlülerin ceza infaz kurumlarında bekletilmemeleri açısından ve aynı zamanda hafta sonunda ortaya çıkabilecek taleplerin karsılanabilmesi amacıyla, infaz hâkimliğine ilişkin nöbet planlamasının yapılması,

-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve 12362 sayılı, “idari izin” konulu yazısı kapsamında hâkim ve savcılara verilecek olan idari izinlerin nasıl kullandırılacağı,

-Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin komisyon başkanlarınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcılar tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evde çalısmalarının temini,

hususlarına ilişkin tedbirler teşkilata duyurulmuştur.

26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1'inci maddesi, durma süresince, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Hakimler ve Savcılar Kurulunu yetkili kılmıştır.

7226 sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, salgın riskinin en aza indirilmesi, halkın ve adli personelin sağlığının korunması, bireylerin birbirleriyle temaslarının asgariye indirilmesi, aynı zamanda da kamu hizmetlerinin aksatılmaması ve kişilerin maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukuku çerçevesinde haklarının korunması amacıyla aşağıdaki ek tedbirleri alma zarureti hasıl olmuştur.

Bu itibarla;

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURUL KARARI

Esas No

Karar No

2020/

Karar Tarihi

30/03/2020

1)Tutuklu ( yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine,

2) Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyusmazlığın taraflarına bildirilmesine,

3) Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk degerlendirmesinin zorunlu oldugu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBIS uygulaması üzerinden dinlenilerek durusmaların icrasına,

4) Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftis sırasında aleyhe degerlendirilmemesine,

5) Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcıların terfilerinde aleyhe degerlendirilmemesine,

6) Tutukluluga itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimligine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, iletisim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek suretiyle gerçeklestirilmesine,

7) Yürürlükteki infaz rejimine göre, kesinlestirildiginde hapis cezası seklinde infaz edilmesi gereken ilamların, infaz islemlerinin 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmasına,

8) Tutuklu ve acil isler dısında kamu davasının açılmasının 30/04/2020 tarihine kadar ertelenmesine,

9) Ihtiyaç olması hâlinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hâkimlerinin de 30/04/2020 tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesine,

10) Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ihtiyati tedbir ve bu isleme yönelik itirazların degerlendirilmesi gerektigine,

11) 6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin korona virus kapsamında saglıgını tehdit etmeyecek sekilde degerlendirilmesi gerektigine,

12) Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, suç ve suçlulara iliskin ihbar ile sikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiginin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

13) Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar),

-Eşi kamu veya özel sağlık kuruluşlarının “teşhis ve tedavi birimlerinde” (hastane, semt polikliniği, halk sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezleri, özel klinik ve benzeri) çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcıların,

İdari izinli sayılmalarına.

İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,

14)Erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan is ve işlemleri mümkün oldugunca uzaktan çalısma, dönüsümlü çalısma gibi esnek çalısma yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diger zorunlu adli hizmetlere iliskin yükümlülüklerini imkan dahilinde evden yerine getirmeleri gerektiginin bilinmesine,

15) Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon

baskanları ve bassavcıların görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve tavsiye kararları çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine,

16) Belirlenen tarih sonrası için gelisen sartlara göre durumun yeniden degerlendirilmesine,

17) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,

Mehmet YILMAZ

Dr. Hamit KOCABEY

Mehmet ADEMOĞLU

BAŞKANVEKİLİ

ÜYE

ÜYE

e-imzalıdır. e-imzalıdır. e-imzalıdır.

Alp ARSLAN

Yaşar ŞİMŞEK

Halil KOÇ

ÜYE

ÜYE

ÜYE

e-imzalıdır. e-imzalıdır. e-imzalıdır.

Cafer ERGEN

Mehmet Akif EKİNCİ

Hüseyin ŞAHİN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

e-imzalıdır. e-imzalıdır. e-imzalıdır.

Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU

Cengiz ÖNER

Songül YAZAR

ÜYE

ÜYE

ÜYE

e-imzalıdır. e-imzalıdır. e-imzalıdır.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

29.05.2024
AV. MELİH EFE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.